Wobbler D1910, kẹp Pop D1910

39.000₫

Wobbler giá rẻ D1107

hay

Kẹp Pop D1107

là dụng cụ quảng cáo tiện lợi, nhỏ gọn và tinh tế. Thông điệp của bạn sẽ nổi bật hơn khi dùng sản phẩm này.
 

Giá bán: 39.000
Wobbler quảng cáo D1910
              Wobbler quảng cáo D1107

Kẹp pop D1910

       Kẹp pop D1107

 

Top 4 tỉnh thành tiêu thụ sản phẩm Wobbler quảng cáo và kẹp Pop nhiều nhất với số lượng trên 1000 sp/tháng

Kẹp pop tại Hà Nội

Kẹp pop tại Hồ Chí Minh

Kẹp pop tại Hải Phòng

Kẹp pop tại Đà Nẵng

Wobbler quảng cáo tại Hà Nội

Wobbler quảng cáo tại Hồ Chí Minh

Wobbler quảng cáo tại Hải Phòng

Wobbler quảng cáo tại Đà Nẵng

 

Standeevn.com
CC sỉ lẻ standee, giá chữ x,standee cuốn,quầy bán hàng di động, khung backrop, giá chữ A, giá để tài liệu,WOBBLER, POP.

Free ship HN.  LH: 0989244192

Sản phẩm liên quan