5 Bước Hướng Dẫn Lắp Booth Quảng Cáo

Hoàn thành lắp quầy bán hàng di động sau 5 bước sau đây.

Bước 1: chuẩn bị

Xác định được các chi tiết của quầy bán hàng di động:

-Mặt bàn, đáy bàn: là hai tấm nhựa có hình dạng giống nhau ( có thể thay thế cho nhau khi dùng), có hai lỗ tròn ( để cắm cây chống tấm lô gô)

-Đợt bàn: là tấm nhưa thứ 3, có hình dạng giống mặt bàn và đáy bàn chỉ khác là nhỏ hơn chút it và không có lỗ

- Bục bàn: là tấm nhựa dẻo cao cấp, nhẵn bóng, có 4 nếp gấp

-Tấm lô gô: cũng là tấm nhưa có dẻo có kích thước 0.3x0.8m.

- Thanh chống lô gô: là bốn đoạn sắt có thể lồng vào nhau hai chiếc một.

Bước 2: Lắp bục bàn

- Đặt ngửa đáy bàn sau đó đưa bục bàn đặt lên trên ở tư thế đứng

- Dùng một tay đẩy tấm nhựa ( bục bàn) vào các khe của đáy bàn một tay còn lại ấn nhẹ phía trên để cho bục bàn nằm yên vào khe. Khi hoàn thành bước này thì lỗ cài chốt trên bục bàn phải lồng vào hai chốt cài của đáy bàn.

Bước 3: Lắp đợt bàn

-Lắp đợt bàn nằm trên 4 điểm cài trên thân phía trong của bục bàn

Bước 4: Lắp mặt bàn:

-Tương tự như lắp đáy bàn, ta úp mặt bàn lên trên cùng của bục bàn, dùng hai tay lùa bục bàn vào vị trí

Bước 5: Lắp lô gô

-Lồng 4 cây chống thành 2 bộ từng đôi một, rồi cắm vào lỗ trên mặt bàn

- Lồng tấm lô gô vào trên đỉnh đầu của hai cây chống.