Standee Phòng Dịch Covid , Áp Phích Covid 19

Trước tình hình diễn biến căng thẳng khó lường của đại dịch Covid 19.

Bộ Y Tế Công bố các áp phích nhằm tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 ( Dịch Bệnh Corona)

(Theo Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y Tế )

Các Áp phích này chúng ta có thể in ấn, thi công và sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như:

- Poster dán tường tại khu vực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid 19

- Standee dựng ở khu vực truyên truyền phòng chống dịch bệnh covid 19

- Biển bạt khung sắt đặt tại điển tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid 19

Để chung tay giúp ích cho việc phòng chống dịch bệnh Công Ty TNHH Quảng Cáo 3H Việt Nam sẵn sàng hợp tác sản xuất, in ấn, thi công với các đơn vị có nhu câu với mức chi phí thấp nhất có thể.
File có thể in thành nhiều kích thước để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Kích thước A4, A3, A2, A1, A0...
LH ngay HOTLINE 0981 244192  để nhận được file chất lượng theo kích thước bất kỳ.
Cùng nhau đẩy lùi dịch COVID - 19

Viết bình luận:

Hotline: 0981244192