WOBBLER , KẸP POP

là sản phẩm thể hiện nội dung mà nhà quảng cáo muốn truyền đạt đến người tiêu dùng. VD: Giá cả, chức năng, đặc tính của sản phẩm hay các cảnh báo, chú ý ....
Sản phẩm chuyên dùng cho các  cửa hàng, siêu thị...